مقاومت مصالح واحدیان ویرایش 7

کد شناسه :2270
مقاومت مصالح  واحدیان ویرایش 7

مقاومت مصالح تألیف : فردیناند پی بی یر ، ای راسل جانستون ، جان تی دی ولف ، دیوید اف مازوک ترجمه : فرشید واحدیان ، بهمن سلطانی - عمران - کتاب پرهام - 1 : مقدمه - مفهوم تنش 2 : تنش و کرنش - بارگذاری محوری 3 : پیچش 4 : خمش محض 5 : تحلیل و طراحی تیرها برای خمش 6 : تنشهای برشی در تیرها و عضوهای جدار نازک 7 : تبدیلهای تنش و کرنش 8 : تنشهای اصلی تحت یک بارگذاری معین 9 : انحراف تیرها 10 : ستونها 11 : روشهای انرژی - مقاومت مصالح - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر