مبانی برنامه ریزی و طراحی مجموعه های معماری مسکونی ، دانشگاهی ، تجاری

کد شناسه :2436
مبانی برنامه ریزی و طراحی مجموعه های معماری مسکونی ، دانشگاهی ، تجاری
موجود نیست

مباني برنامه ريزي و طراحي مجموعه هاي معماري : مسكوني ، دانشگاهي ،تجاري تأليف : علي علائي ، درسا جدي يگانه - معماري - كتاب پرهام - فصل اول : مجموعه هاي مسكوني : 1 : تاريخچه مجتمع ها و مجموعه هاي مسكوني 3 : مجموعه هاي مسكوني در ايران 4 : انواع مجموعه هاي مسكوني 5: برنامه ريزي كالبدي مجموعه هاي مسكوني 6 : سازماندهي فضايي مجموعه هاي مسكوني فصل دوم : مجموعه هاي دانشگاهي : 1 : مجموعه هاي دانشگاهي 2 : تاريخچه مجموعه دانشگاهي 3 : انواع مجموعه هاي دانشگاهي 4 : برنامه ريزي و تهيه طرح جامع مجموعه هاي دانشگاهي 5 : عرصه هاي فضايي مجموعه هاي دانشگاهي 6 : سازمان دهي فضايي مجموعه هاي دانشگاهي 7 : برخي نكات مهم در طراحي مجموعه هاي دانشگاهي فصل سوم : مجموعه هاي تجاري : 1 : تاريخچه مجموعه هاي تجاري 2 : انواع مجموعه هاي تجاري 3 : برنامه فضايي مجموعه هاي تجاري 4 : سازمان دهي فضايي مجموعه هاي تجاري 5 : برخي نكات مهم در طراحي مجموعه هاي تجاري - مباني برنامه ريزي و طراحي مجموعه هاي معماري :مسكوني ، دانشگاهي ، تجاري - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر