مبانی برنامه ریزی و طراحی مجموعه های معماری مسکونی ، دانشگاهی ، تجاری

کد شناسه :2436
مبانی برنامه ریزی و طراحی مجموعه های معماری مسکونی ، دانشگاهی ، تجاری

مبانی برنامه ریزی و طراحی مجموعه های معماری : مسکونی ، دانشگاهی ،تجاری تألیف : علی علائی ، درسا جدی یگانه - معماری - کتاب پرهام - فصل اول : مجموعه های مسکونی : 1 : تاریخچه مجتمع ها و مجموعه های مسکونی 3 : مجموعه های مسکونی در ایران 4 : انواع مجموعه های مسکونی 5: برنامه ریزی کالبدی مجموعه های مسکونی 6 : سازماندهی فضایی مجموعه های مسکونی فصل دوم : مجموعه های دانشگاهی : 1 : مجموعه های دانشگاهی 2 : تاریخچه مجموعه دانشگاهی 3 : انواع مجموعه های دانشگاهی 4 : برنامه ریزی و تهیه طرح جامع مجموعه های دانشگاهی 5 : عرصه های فضایی مجموعه های دانشگاهی 6 : سازمان دهی فضایی مجموعه های دانشگاهی 7 : برخی نکات مهم در طراحی مجموعه های دانشگاهی فصل سوم : مجموعه های تجاری : 1 : تاریخچه مجموعه های تجاری 2 : انواع مجموعه های تجاری 3 : برنامه فضایی مجموعه های تجاری 4 : سازمان دهی فضایی مجموعه های تجاری 5 : برخی نکات مهم در طراحی مجموعه های تجاری - مبانی برنامه ریزی و طراحی مجموعه های معماری :مسکونی ، دانشگاهی ، تجاری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر