ديناميك خاك

کد شناسه :2484
ديناميك خاك

كتاب ديناميك خاك تأليف آرنولد وريجت ترجمه : بهروز خادم رابع ، حامد سر كرده ، انتشارات فدك ، عمران ، نقشه كشي ، كتاب پرهام ، سيستم هاي ارتعاشي ، تئوري تحكيم ، امواج صفحه اي در محيط متخلخل ، امواج صفحه اي در محيط متخلخل ، زلزله ها در لايه هاي نرم ، امواج استوانه اي ، امواج كروي ، الاستواستاتيك يك نيم فضا ، الاستوديناميك يك نيم فضا ، الاستوديناميك محدود شده ، بار خطي بر روي نيم فضاي الاستيك ، بار نواري بر روي نيم فضاي الاستيك ، بار نقطه اي بر روي نيم فضاي الاستيك ، بارهاي متحرك بر روي نيم فضاي الاستيك ، ارتعاشات فونداسيون ، كتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر