طرح ریزی کالبدی و برنامه ریزی منطقه ای در ایران

کد شناسه :251
طرح ریزی کالبدی و برنامه ریزی منطقه ای در ایران

طرح ریزی کالبدی و برنامه ریزی منطقه ای در ایران تألیف : تورج دانشور - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه در ایران 2 : بررسی سابقه برنامه ریزی فضایی - فیزیکی در ایران 3 : برنامه ریزی آمایش سرزمین و منطقه 4 : سیر تکاملی عمران ناحیه ای در ایران 5 : سابقه ناحیه گرایی در ایران 6 : اساس مفهوم طرح ریزی کالبدی - طرح ریزی کالبدی و برنامه ریزی منطقه ای در ایران - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر