نشریه 424 طرح و تحلیل بهینه پلاستیک سازه ها

کد شناسه :2516
نشریه 424 طرح و تحلیل بهینه پلاستیک سازه ها

طرح و تحلیل بهینه پلاستیک سازه ها نشریه 424 تألیف : علی کاوه - عمران - کتاب پرهام - 1 : مقدمه 2 : اصول و مفاهیم اساسی روش پلاستیک 3 : روش های کلاسیک تحلیل پلاستیک سازه ها 4 : تغییر شکلها و پایداری 5 : مفاهیم و اصول برنامه ریزی خطی 6 : روش های طرح بهینه پلاستیک سازه ها 7 : کاربرد تئوری گراف ها در طرح و تحلیل بهینه سازه ها 8 : طراحی بهینه پلاستیک برای بارگذاری متغیر تکراری 9 : طرح و تحلیل پلاستیک قابها با استفاده از الگوریتم ژنتیکی - طرح و تحلیل بهینه پلاستیک سازه ها - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر