کتاب جامع طراحی ساختار روسازی راه ج1 با CD

کد شناسه :262
کتاب جامع طراحی ساختار روسازی راه ج1 با CD

طراحی ساختار روسازی راه جلد اول تألیف : جواد تن زاده - عمران - کتاب پرهام - 1 : مبانی مکانیک خاک و روسازی راه 2 : قیر و مخلوط آسفالتی 3 : بارگذاری و مدلهای شکست روسازی 4 : روشهای طراحی روسازی راه 5 : عملکرد روسازی راه - طراحی ساختار روسازی راه جلد اول - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر