فرهنگ و شهر چرخش فرهنگی در گفتمان های شهری

کد شناسه :275
فرهنگ و شهر چرخش فرهنگی در گفتمان های شهری

فرهنگ و شهر : چرخش فرهنگی در گفتمان های شهری تألیف : نعمت الله فاضلی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : چرخش های فرهنگی در گفتمان های شهر 2 : چند جستار فرهنگی در مطالعه شهر - فرهنگ و شهر : چرخش فرهنگی در گفتمان های شهری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر