تجربه ي شهري

کد شناسه :2824
تجربه ي شهري

تجربه شهري تأليف : ديويد هاروي ترجمه : عارف اقوامي مقدم - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : پول ، زمان، فضا و شهر 2 : شهري شدن آگاهي 3 : انباشت منعطف از راه شهري شدن : تأملاتي درباره پسامدرنيسم در سيتي امريكايي - تجربه شهري - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر