پردازش رقومي تصاوير ماهواره اي

کد شناسه :2878
پردازش رقومي تصاوير ماهواره اي
موجود نیست

پردازش رقومي تصاوير ماهواره اي تأليف : ليلسند و كيفر ترجمه : حميد مالميريان - جغرافيا - كتاب پرهام - 1 : نگاهي به پردازش رقومي تصاوير 2 : ترميم و بازيابي تصوير 3 : بارزسازي تصوير 4 : بارزسازي كنتراست 5 : بارزسازي پديده هاي فضايي 6 : بارزسازي تصاوير متعدد 7 : طبقه بندي تصوير 8 : طبقه بندي هدايت شده 9 : مرحله طبقه بندي 10 : مرحله تعيين شاخص 11 : طبقه بندي كنترل نشده ( هدايت نشده ) 12 : مرحله خروجي 13 : هموارسازي از طريق طبقه بندي 14 : بررسي دقت طبقه بندي 15 : ادغام داده و تجميع سيستم اطلاعات جغرافيايي 16 : مدل سازي بيوفيزيك 17 : اثرات مقايسه پردازش رقومي تصاوير ماهواره اي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر