اصول ناوبري هوايي دل افكاران

کد شناسه :2911
اصول ناوبري هوايي دل افكاران

اصول ناوبري هوايي (عمومي و خصوصي ) براي پروازهاي نقشه برداري تأليف : غلامرضا دل افكاران - جغرافيا - كتاب پرهام - 1 : زمين و مختصات نقاط واقع بر روي آن 2 : تصوير نقشه 3 : پارامترهاي پرواز در ناوبري 4 : ترسيم 5 : باد و اثرات آن 6 : كامپيوتر ناوبري 7 : روش اجراي پروازهاي معهود 8 : محاسبات گردش در پرواز 9 : محاسبات عكسبرداري با خطكش محاسبه 10 : اصول ناوبري هوايي (عمومي و خصوصي ) براي پروازهاي نقشه برداري - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر