جغرافیای طبیعی کاربردی

کد شناسه :2922
جغرافیای طبیعی کاربردی

کتاب جغرافیای طبیعی کاربردی تألیف : رابرت و کریستوفرسون ، گایل لویز هویز ترجمه : معصومه رجبی ، بهروز ساری صراف انتشارات دانشگاه تبریز ، جغرافیا ، کتاب پرهام ، عرض جغرافیایی ، طول جغرافیایی و زمان ، انواع جهات و جهت یابی ، سیستم های تصویر نقشه نقشه خوانی و تجزیه و تحلیل نقشه ، خطوط منحنی میزان و نقشه های توپوگرافی ، مقدمه ای بر سامانه های اطلاعات جغرافیایی ، روابط متقابل زمین خورشید تابش و فصول ، مفاهیم درجه حرارت و الگوها ، اتمسفر زمین نیمرخها و الگوهای فشار ، رطوبت اتمسفری پایداری و فرایندهای آدیاباتیک ، نقشه های هواشناسی ، بیلان آب و منابع آب ، سیستم های اقلیم جهانی ، تکتونیک صفحه ای مکانیسم ها و الگوهای عمومی ، تجزیه و تحلیل توپوگرافی ژئومورفولوژی رودخانه ای ، تجزیه و تحلیل توپوگرافی ژئومورفولوژی یخچالی ، تجزیه و تحلیل توپوگرافی ژئوموفولوژی مناطق ساحلی و خشک ، بیوم تحلیل اکوسیستم های زمینی در مقایس جهانی ، کتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر