کاربرد جغرافیا در روش تحقیق شهر و روستا

کد شناسه :2927
کاربرد جغرافیا در روش تحقیق شهر و روستا

کاربرد جغرافیا در روش تحقیق شهر و روستا تألیف : یداله فرید - جغرافیا - کتاب پرهام - بخش اول : کاربرد جغرافیا در روش تحقیق شهری : 1 : تحقیق شهر در محدوده طبیعی و ناحیه ای 2 : بافت و شکل یابی شهر 3 : رشد و توسعه شهر در ادوار تاریخی 4 : روش تحقیق نقش و کار شهری 5 : روش تحقیق تجهیزات ، مصرفها و رفاه جامعه شهری 6 : تولید در شهر 7 : توزیع در شهر 8 : روش تحقیق در سکونتگاه های شهری و محلات شهری 9 : روش تحقیق جغرافیایی محلات حاشیه نشین و آلونک نشین و حلبی آبادهای شهری 10 : تحقیق در روابط شهر و ناحیه و منطقه نفوذ شهر 11 : کاربرد جغرافیا در سازمان شهرداری و شهرسازی بخش دوم : کاربرد جغرافیا در روش تحقیق روستا : 1 : پژوهش در محیط روستا با روش آندره فل 2 : پژوهش در واحدهای بهره برداری روستا 3 : تولیدات روستا 4 : عوامل تولید و عمران روستا - کاربرد جغرافیا در روش تحقیق شهر و روستا - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر