شرایط عمومی و خصوصی پیمان بایدها نبایدها و چراها

کد شناسه :296
شرایط عمومی و خصوصی پیمان بایدها نبایدها و چراها

شرایط عمومی و خصوصی پیمان ( بایدها ، نبایدها و چراها ) تألیف : علیرضا میلانی زاده - عمران - کتاب پرهام - 1 : موافقتنامه 2 : تعاریف و مفاهیم 3 : تأییدات و تعهدات پیمانکار 4 : تعهدات و اختیارات کارفرما 5 : تضمین ، پرداخت ، تحویل کارگاه 6 : حوادث قهری ، فسخ ، ختم ، تعلیق و ... 7 : شرایط خصوصی 8 : چک لیست تنظیم قراردادها ( موافقت نامه ) - شرایط عمومی و خصوصی پیمان ( بایدها ، نبایدها و چراها ) - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر