روشهاي تحليل كمي در پژوهشهاي باستان شناسي جلد اول : روشهاي مقدماتي

کد شناسه :2960
روشهاي تحليل كمي در پژوهشهاي باستان شناسي جلد اول : روشهاي مقدماتي

روشهاي تحليل كمي در پژوهشهاي باستان شناسي جلد اول : روشهاي مقدماتي تأليف : كمال الدين نيكنامي - باستان شناسي - كتاب پرهام - 1 : آمار توصيفي 2 : استنتاج آماري 3 : نمونه برداري تصادفي 4 : استنتاج آماري و آزمون فرضي در نمونه هاي بزرگ 5 : استنتاج آماري تخمين و آزمون فرض در نمونه هاي كوچك 6 : مقايسه دو جامعه 7 : مقايسه چند جامعه ، تحليل واريانس 8 : همبستگي و رگرسيون - روشهاي تحليل كمي در پژوهشهاي باستان شناسي جلد اول : روشهاي مقدماتي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر