كاربرد آمار در جغرافيا

کد شناسه :2964
كاربرد آمار در جغرافيا

كاربرد آمار در جغرافيا تأليف : مسعود مهدوي ، مهدي طاهرخاني - جغرافيا - كتاب پرهام - 1 : معاني و مفاهيم اساسي علم آمار 2 : سازماندهي داده هاي آماري 3 : شاخصهاي گرايش مركزي 4 : شاخصهاي پراكندگي 5 : توزيع نرمال 6 : همبستگي ه 7 : رگرسيون 8 : آمار استيباطي براي مسائل تك متغيري 9 : آمار استنباطي براي مسائل مقايسه اي بين دو گروه مستقل 10 : آمار استنباطي براي مسائل مقايسه اي بين دو گروه وابسته - كاربرد آمار در جغرافيا - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر