مقدماتی بر روش های طراحی (معماری)

کد شناسه :299
مقدماتی بر روش های طراحی (معماری)

مقدماتی بر روشهای طراحی تألیف : کاری یورماکا ترجمه : کاوه بذرافکن - معماری - کتاب پرهام - 1 : ارجاع به طبیعت و هندسه 2 : مدل های موسیقی و ریاضیات 3 : تصادف و ناخودآگاه 4 : رهیافت های خردگرایانه 5 : بهره گیری از گذشته 6 : واکنش هایی به بستر 7 : روندهای زاینده 8 نتیجه گیری - مقدماتی بر روش های طراحی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر