مقدماتی بر روش های طراحی (معماری)

کد شناسه :299
مقدماتی بر روش های طراحی (معماری)

مقدماتي بر روشهاي طراحي تأليف : كاري يورماكا ترجمه : كاوه بذرافكن - معماري - كتاب پرهام - 1 : ارجاع به طبيعت و هندسه 2 : مدل هاي موسيقي و رياضيات 3 : تصادف و ناخودآگاه 4 : رهيافت هاي خردگرايانه 5 : بهره گيري از گذشته 6 : واكنش هايي به بستر 7 : روندهاي زاينده 8 نتيجه گيري - مقدماتي بر روش هاي طراحي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر