الگوهای تحلیلی تغییر کاربری زمین

کد شناسه :3003
الگوهای تحلیلی تغییر کاربری زمین

الگوهای تحلیلی تغییر کاربری زمین رویکرد نظری و مدلسازی تألیف : هلن بریاسولیس ترجمه : مجتبی رفیعیان - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : مقدمه 2 : مرور مختصر تاریخی بر مطالعات تغییر کاربری زمین 3 : نظریه های تغییر کاربری زمین 4 : مدل های تغییر کاربری زمین 5 : خلاصه و جهت گیری تحقیقات آینده - الگوهای تحلیلی تغییر کاربری زمین رویکرد نظری و مدلسازی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر