ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي در استراليا

کد شناسه :3049
ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي در استراليا
موجود نیست

ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي در استراليا تأليف : ايان توماس ترجمه : منوچهر طبيبيان - جغرافيا - كتاب پرهام - 1 : سابقه ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي 2 : ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي : مضمون و محتوا 3 : شيوه هاي مختلف ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي 4 : سيماي عمومي 5 : موضوع جهاني 6 : روشهاي EIA در استراليا 7 : مضامين و محتواي گزارش ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي 8 : تعيين پيامدها براي تدوين گزارش ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي 9 : گام نهادن در مسير ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي 10 : آينده EIA ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي در استراليا - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر