امنیت شهری بهمن کارگر

کد شناسه :3065
امنیت شهری بهمن کارگر

امنيت شهري ( ارزيابي كارايي خدمات انتظامي و امنيتي در نظام مديريت شهري ) تأليف : بهمن كارگر - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : اصول و روش تحقيق 2 : مباني نظري پژوهش 3 : ويژگي هاي جغرافياي طبيعي ، انسان و رشد و شكل گيري شهر تهران و ملاحظات امنيتي برخاسته از آن 4 : كاركرد و ساختار نظام مديريت شهري در دوره سنتي و معاصر در تهران (سياستگذاري ها و راهبردها ) 5 : آشنايي با پليس كشورهاي جهان 6 : كاركرد و ساختار خدمات انتظامي و امنيتي در دوره ي سنتي و دوره معاصر در تهران 7 : مورد شناسي ( ازگل ، پيشينه ، ساختار و ارزيابي ) نتيجه گيري نهايي و ارائه پيشنهادات - امنيت شهري ( ارزيابي كارايي خدمات انتظامي و امنيتي در نظام مديريت شهري ) - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر