روش شناسی شبکه سکونتگاه ها

کد شناسه :3074
روش شناسی شبکه سکونتگاه ها

روش شناسی شبکه سکونتگاه ها در طرح های کالبدی منطقه ای تألیف : ناصر عظیمی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : سوابق و اهداف شبکه سکونت گاه ها در طرح کالبدی منطقه ای 2 : روش شناسی مطالعات شبکه شهری در طرح کالبدی منطقه ای 3 : روش شناسی مطالعات شبکه روستایی در طرح کالبدی منطقه ای - روش شناسی شبکه سکونت گاه ها در طرح های کالبدی منطقه ای - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر