برنامه ریزی شهری و منطقه ای رویکرد سیستمی

کد شناسه :3082
برنامه ریزی شهری و منطقه ای رویکرد سیستمی

برنامه ریزی شهری و منطقه ای رویکرد سیستمی تألیف : جی برایان مک لالین ترجمه : فرح حبیب - شهرسازی - 1 : انسان در نظام محیطی پیرامون خویش 2 : تغییر فعالیت ها و محیط 3 : نظریه مکانی : پایه ای برای برنامه ریزی 4 : هدایت و کنترل تغییر : برنامه ریزی کالبدی به مثابه کنترل سیستم های پیچیده 5 : برنامهریزی به مثابه فرایندی چرخشی 6 : تنظیم هدف کلان : تعیین اهداف خرد 7 : توصیف سیستم : نیازهای اطلاعاتی 8 : شبیه سازی سیستم : پیش بینی و مدل سازی 9 : تنظیم برنامه : طراحی جریانات امکان پذیری سیستم 10 : گزینش برنامه : انتخاب مورد مطلوب 11 : اجرای برنامه : سیستم راهنما ، کنترل و تجدید نظر 12 : اعمال نگرش سیستمی در برنامه ریزی - برنامه ریزی شهری و منطقه ای رویکرد سیستمی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر