اصول مدیریت ساخت - اثنی عشری

کد شناسه :31
اصول مدیریت ساخت - اثنی عشری

اصول مديريت ساخت تأليف : احسان اثني عشري ، احمدرضا حسيني ، رضا كرمي شاهنده - عمران - كتاب پرهام - 1 : معرفي صنعت ساخت 2 : ساختار و روش هاي قراردادي پروژه هاي عمراني 3 : مناقصه و پيمان 4 : تجهيز كارگاه 5 : سلامت ، ايمني ، محيط زيست 6 : سازماندهي و مديريت 7 : مديريت پروژه 8 : برنامه زمان بندي - اصول مديريت ساخت - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر