طراحی سازه های بتن آرمه ج 1 مباحث پایه

کد شناسه :3087
طراحی سازه های بتن آرمه ج 1 مباحث پایه

طراحی سازه های بتن آرمه جلد اول تألیف : حبیب الله اکبر - عمران - 1 : مقدمه 2 : اعضای خمشی - تیرها 3 : برش و پیچش 4 : طول مهاری 5 : دال ها 6 : ترکیب خمش و نیروی محوری فشاری - ستون ها 7 : پی ها و دیوارهای حایل 8 : سازه های بتن آرمه در حالت خدمت - طراحی سازه های بتن آرمه جلد اول مباحث پایه - کتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر