كندوكاوي در تعريف طراحي شهري

کد شناسه :3092
كندوكاوي در تعريف طراحي شهري

كند و كاوي در تعريف طراحي شهري تأليف : كورش گلكار - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : مقدمه 2 : زمينه ظهور و رواج رشته طراحي شهري 3 : تعاريف متقدمان از طراحي شهري ( بخشي و جز گرايانه ) 4 : خصيصه هاي بنيادين طراحي شهري 5 : تعاريف متأخران از طراحي شهري : جامع و كل گرا 6 : نتيجه گيري - كند و كاوي در تعريف طراحي شهري - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر