از شار تا شهر حبيبي

کد شناسه :3119
از شار تا شهر حبيبي

از شار تا شهر تحليلي تاريخي از مفهوم شهر و سيماي كالبدي آن ،تفكر و تأثر تأليف سيد محسن جبيبي انتشارات دانشگاه تهران ، شهرسازي ، شهرنشيني ايران ، دگرديسي مفهوم شهر ، كتاب پرهام ، شهرنشيني ،شهرگرايي و شهرسازي قبل از اسلام ، شهرنشيني ، شهرگرايي و شهرسازي در دوران اسلامي ، شهر نشيني ،شهرگرايي و شهرسازي در دوران معاصر ، ابداع محدد مفهوم شار، از شار تا شهر تحليلي تاريخي از مفهوم شهر و سيماي كالبدي آن ،تفكر و تأثر كتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر