با شهر و منطقه در ایران

کد شناسه :3126
با شهر و منطقه در ایران

با شهر و منطقه در ایران تألیف : اسماعیل شیعه - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : محیط ایران و برنامه ریزی شهری و منطقه ای 2 : برنامه ریزی مراکز زیستی ایران بر مبنای بوم ساخت های طبیعی و انسانی 3 : درآمدی بر ضوابط برنامه ریزی مسکن در شهرها و مناطق ایران 4 : تأملی در برنامه ریزیهای شهری و منطقه ای در ایران 5 : مروری بر سوابق تاریخی شهرسازی و عمران منطقه ای در ایران 6 : بحث هایی در مسایل شهرسازی - با شهر و منطقه در ایران - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر