مكتب ها ،نظريه ها و مدلهاي برنامه

کد شناسه :3132
مكتب ها ،نظريه ها و مدلهاي برنامه

مكتب ها ، نظريه ها و مدلهاي برنامه ريزي منظقه اي تأليف : كرامت الله زياري - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : كليات ، نظريه ، مكتب و مفاهيم برنامه ريزي و توسعه 2 : نظريه برنامه ريزي فضايي شهري ، انتقادي - بازبيني و انتقاد 3 : نظريه هاي مدرنيسم ، پست مدرنيسم و جهاني شدن 4 : بررسي و نقد نظريه برنامه ريزي نوگرايي و فرانوگرايي 5 : نظريه هاي طبقاتي ، تكثير طبقاتي ، تكثرگرا و حمايت گرايي در برنامه ريزي 6 : نظريه هاي جنسيتي 7 : نظريه هاي برنامه ريزي منطقه اي 8 : نظريه هاي توزيع فضايي بهينه جمعيت ، مكان يابي و نظام و سلسله مراتب شهري 9 : مدل هاي ارزيابي طرح هاي منطقه - مكتب ها ، نظريه ها و مدلهاي برنامه ريزي منطقه اي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر