مکتب ها ، نظریه ها و مدلهای برنامه و برنامه ریزی منطقه ای

کد شناسه :3132
مکتب ها ، نظریه ها و مدلهای برنامه و برنامه ریزی منطقه ای

مکتب ها ، نظریه ها و مدلهای برنامه ریزی منظقه ای تألیف : کرامت الله زیاری - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : کلیات ، نظریه ، مکتب و مفاهیم برنامه ریزی و توسعه 2 : نظریه برنامه ریزی فضایی شهری ، انتقادی - بازبینی و انتقاد 3 : نظریه های مدرنیسم ، پست مدرنیسم و جهانی شدن 4 : بررسی و نقد نظریه برنامه ریزی نوگرایی و فرانوگرایی 5 : نظریه های طبقاتی ، تکثیر طبقاتی ، تکثرگرا و حمایت گرایی در برنامه ریزی 6 : نظریه های جنسیتی 7 : نظریه های برنامه ریزی منطقه ای 8 : نظریه های توزیع فضایی بهینه جمعیت ، مکان یابی و نظام و سلسله مراتب شهری 9 : مدل های ارزیابی طرح های منطقه - مکتب ها ، نظریه ها و مدلهای برنامه ریزی منطقه ای - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر