شهرسازي معاصر از نخستين سرچشمه ها تا منشور آتن - اعتضادي

کد شناسه :3133
شهرسازي معاصر از نخستين سرچشمه ها تا منشور آتن - اعتضادي

شهرسازي معاصر از نخستين سرچشمه ها تا منشور آتن تأليف : واتسلاف اوستروفسكي ترجمه : لادن اعتضادي - شهرسازي - كتاب پرهام -بخش اول : خاستگاه ها بخش دوم : انديشه هاي نو : 1 : آرتور و سوريا و شهر خطي 2 : ابنزرهاوارد و باغشهر 3 : توني گارنيه و شهرصنعتي 4 : اوژن هنارد و دگرگوني شهرهاي بزرگ 5 : لوكوربوزيه و شهر درخشان ( شهر شعاعي ) 6 : خانه سازي براي عموم و روشهاي منطقي استقرار بناها در زمين 7 : واحدهاي شهري 8 : از شهرهاي متراكم تا شهرهاي پراكنده 9 : شوروي در نخستين سالهاي پس از انقلاب 10 : CIAM و منشور آتن - شهرسازي معاصر از نخستين سرچشمه ها تا منشور آتن - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر