درآمدی به اقتصاد شهری

کد شناسه :3134
درآمدی به اقتصاد شهری

در آمدی به اقتصاد شهری تألیف : سعید عابدین درکوش شهرسازی - کتاب پرهام - بخش اول : کلیات شهر 1 : شهر و شهرنشینی 2 : ساخت شهری 3 : اندازه و رشد شهر بخش دوم : مسائل درون شهری 4 : مسائل مربوط به ارزیابی طرحهای گوناگون برای ...5 : مهاجرت - فقر 6 : مسکن 7 : حمل و نقل شهری 8 : نقش بخش دولتی در مسائل شهری 9 : کیفیت محیط شهری - درآمدی به اقتصاد شهری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر