بهسازي و نوسازي شهري

کد شناسه :3149
بهسازي و نوسازي شهري

بهسازي و نوسازي شهري از ديدگاه علم جغرافيا تأليف : علي شمائي و احمد پوراحمد - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : جغرافيا و بهسازي و نوسازي شهر 2 : تعاريف و مفاهيم 3 : مسائل و مشكلات بافت هاي قديم شهري 4 : مكاتب بهسازي و نوسازي شهري 5 : سيري در انديشه هاي بهسازي و نوسازي شهري 6 : سوابق جهاني بهسازي و نوسازي شهري 7 : بهسازي و نوسازي شهري در ايران - بهسازي و نوسازي شهري از ديدگاه علم جغرافيا - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر