عرصه های زندگی خصوصی و زندگی جمعی

کد شناسه :3154
عرصه های زندگی خصوصی و زندگی جمعی

عرصه های زندگی خصوصی و زندگی جمعی به جانب یک معماری انسانی - تألیف : سرج چرمانف ، کریستوفر الکساندر ترجمه : منوچهر مزینی - معماری - کتاب پرهام فصل اول : فرهنگ جمعی 1 : نابودی محیط سکونت آدمی 2 : مناظر زیبایی طبیعت رو به نیستی است 3 : شهر رو به نیستی است 4 : عدم موفقیت حومه ها 5 : در جستجوی بعدی کوچک 6 : اتومبیل : دشمن شماره یک 7 : سرو صدا : دشمن شماره 2 8 : اعتقاد و خرد بخش دوم : ساختمانهای مسکونی شهری 9 : کالبد شناسی شهرنشینی 10 : کدام تسلسل مراتب ؟ 11 : تعریف مسأله 12 : برآوردی منقدانه 13 : کالبد شکافی زندگی خصوصی 14 : عوامل جدید برنامه ریزی - عرصه های زندگی خصوصی و زندگی جمعی به جانب یک معماری انسانی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر