آفرینش محلات ومکان ها درمحیط

کد شناسه :3158
آفرینش محلات ومکان ها درمحیط

آفرینش محلات و مکان ها در محیط انسان ساخت تألیف دیوید چپ من ترجمه شهرزاد فریادی و منوچهر طبیبیان - بخش اول : توسعه سکونتگاه ها 1 : طبیعت وسکونتگاه 2 : سکونتگاه ها و رشد 3 : مکان ها ی شهری متجدد بخش 2 : کیفیات مکان ها 4 : عدالت و دسترسی 5 : تنوع و سرزندگی 6 : محیط زیست و فضا بخش 3 : خلق مکان های دوستانه برای مردم 7 : سیاست عمومی و برنامه ریزی 8 : مداخله و کنش جامعه 9 : نوسازی و بازسازی 10 : ایجاد ارتباط - آفرینش محلات و مکان ها در محیط انسان ساخت - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر