آسایش در پناه باد

کد شناسه :3159
آسایش در پناه باد

آسایش در پناه باد تألیف : محمود رازجویان - معماری - کتاب پرهام - 1 : جمع آوری اطلاعات پایه 2 : متناست سازی اطلاعات 3 : جمع بندی اطلاعات 4 : ارزیابی اطلاعات 5 : بررسی وضعیت باد در مناطق فاقد ایستگاه هواشناسی 6 : کنترل باد با بهره گیری از دانش ایرودینامیک معماری 7 : ساختمان های منفرد و ایرودینامیک معماری 8 : مجتمع های ساختمانی و ایرودینامیک معماری 9 : ایرودینامیک معماری و تهویه فضاهای داخلی 10 : احکام طراحی معماری همساز با باد - آسایش در پناه باد - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر