شوش شش هزار ساله

کد شناسه :319
شوش شش هزار ساله

شوش شش هزارساله تألیف : پی یرآمیه ترجمه علی موسوی - باستان شناسی - کتاب پرهام - 1 : اکتشافات شوش 2 : پیدایش شوش 3 : دوره اوروک یا عصر آغازین تمدن تاریخی سومری در شوش 4 : عصر آغاز عیلامی 5 : شوش در هزاره سوم 6 : شاهزادگان و شبانان کوهستان نشین دشت شوش در هزاره دوم 7 : شکوفایی تمدن عیلام در سده های سیزدهم و دوازدهم ق م 8 : فرجام عیلام 9 : شوش در عهد پارسیان 10 : شوش پس از امپراتوری هخامنشی : یونانیان ، پارتیان ، ساسانیان و عربها - شوش شش هزارساله - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر