امکان سنجی واگذاری وظایف 5

کد شناسه :3182
امکان سنجی واگذاری وظایف 5

امکان سنجی واگذاری وظایف جدید به شهرداری ها جلد پنجم : پیشنهاد و امکان سنجی واگذاری وظایف جدید به شهرداری های ایران تألیف : غلامرضا کاظمیان ، نوید سعیدی رضوانی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : پیشنهاد و امکان سنجی واگذاری وظایف جدید به شهرداری های ایران 2 : تدوین اصول ، اهداف ، راهبردها و معیارهای تعیین وظایف 3 : بررسی تطبیقی ایده ها و نظریه های وظایف قابل واگذاری به شهرداری ها در ایران 4 : طبقه بندی وظایف عام قابل انجام توسط شهرداری ها 5 : تدوین و طبقه بندی وظایف قابل واگذاری به شهرداری ها در ایران ( پتانسیل یابی اولیه ) 6 : امکان سنجی واگذاری وظایف به شهرداری ها - امکان سنجی واگذاری وظایف جدید به شهرداری ها جلد پنجم : پیشنهاد و امکان سنجی واگذاری وظایف جدید به شهرداری های ایران - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر