مبانی جغرافیای روستایی

کد شناسه :327
مبانی جغرافیای روستایی

مبانی جغرافیای روستایی تألیف : عباس سعیدی - جغرافیا -کتاب پرهام - 1 : شالوده ها و تعاریف 2 : روش بررسی در جغرافیای روستایی 3 : ساختار مکانی سکونتگاههای روستایی 4 : بافت کالبدی سکونتگاههای روستایی 5 : ویژگیهای اجتماعی اقتصادی سکونتگاههای روستایی 6 : روابط شهر و روستا 7 : برنامه ریزی و توسعه روستایی - مبانی جغرافیای روستایی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر