ارزیابی برترین شهرهای جهان

کد شناسه :3302
ارزیابی برترین شهرهای جهان

ارزیابی برترین شهرهای جهان ( ثروت شهری و رشد اقتصادی ) تألیف : کریستوفر کندی ترجمه : شریفه سرگلزائی و مهناز اکبری - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : جایی که خیابان ها با طلا فرش شده اند 2 : نظریه ثروت شهری 3 : بازار 4 : مراکز رقابتی مالی 5 : رشد اقتصادی ، تولید و مصرف 6 : قبله اقتصاددانان ، زیست شناسی اقتصادی است تا پویایی اقتصادی 7 : نتیجه گیری : ثروت شهرها - ارزیابی برترین شهرهای جهان ( ثروت شهری و رشد اقتصادی ) - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر