شهرسازي تاكتيكي - اقدام كوتاه مدت براي تغيير بلند مدت - كرامت الله زياري

کد شناسه :34
شهرسازي تاكتيكي - اقدام كوتاه مدت براي تغيير بلند مدت - كرامت الله زياري

شهرسازي تاكتيكي ، اقدامات كوتاه مدت براي تغييرات بلندمدت تأليف : مايك ليدون ، آنتوني گارسيا ترجمه : كرامت الله زياري ، سپيده عظيمي ، بهنام الماسي - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : اخلال در نظم امور 2 : منشأ و سوابق شهرسازي تاكتيكي 3 : شهرهاي آينده آمريكايي و ظهور شهرسازي تاكتيكي 4 : شهرها و شهروندان : پنج داستان از شهرسازي تاكتيكي 5 : چگونه نظريه شهرسازي تاكتيكي را اجرا كنيم 6 : نتيجه گيري - شهرسازي تاكتيكي ، اقدامات كوتاه مدت براي تغييرات بلند مدت - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر