معماری و راز جاودانگی

کد شناسه :3592
معماری و راز جاودانگی

معماري و راز جاودانگي تأليف : كريستوفر الكساندر ترجمه : مهرداد قيومي بيدهندي - معماري - 1 : راه جاودانه 2 : كيفيت بي نام 3 : زنده بودن 4 : الگوي رويداد 5 : الگوي مكان 6 : الگوهايي كه زنده اند 7 : كثرت الگوهاي زنده 8 : خود كيفيت 9 : گل و دانه 10 : زبان هاي الگوي ما 11 : زبان هاي الگوي ما : ادامه 12 : قدرت خلاق زبان 13 : از كار افتادن زبان 14 : الگوهاي مشترك 15 : واقعيت الگوها 16 : ساختار زبان 17 : تكامل زبان مشترك شهر 18 : قدرت ژنتيك زبان 19 : تشخيص مكان 20 : هر بار يك الگو 21 : شكل دادن يك بنا 22 : شكل دادن يك مجموعه بنا 23 : جريان ساخت 24 : جريان ترميم و بهسازي 25 : پديد آمدن تدريجي شهر 26 : هويت جاودانه - معماري و راز جاودانگي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر