معماری و راز جاودانگی

کد شناسه :3592
معماری و راز جاودانگی

معماری و راز جاودانگی تألیف : کریستوفر الکساندر ترجمه : مهرداد قیومی بیدهندی - معماری - 1 : راه جاودانه 2 : کیفیت بی نام 3 : زنده بودن 4 : الگوی رویداد 5 : الگوی مکان 6 : الگوهایی که زنده اند 7 : کثرت الگوهای زنده 8 : خود کیفیت 9 : گل و دانه 10 : زبان های الگوی ما 11 : زبان های الگوی ما : ادامه 12 : قدرت خلاق زبان 13 : از کار افتادن زبان 14 : الگوهای مشترک 15 : واقعیت الگوها 16 : ساختار زبان 17 : تکامل زبان مشترک شهر 18 : قدرت ژنتیک زبان 19 : تشخیص مکان 20 : هر بار یک الگو 21 : شکل دادن یک بنا 22 : شکل دادن یک مجموعه بنا 23 : جریان ساخت 24 : جریان ترمیم و بهسازی 25 : پدید آمدن تدریجی شهر 26 : هویت جاودانه - معماری و راز جاودانگی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر