بریدگی های شهری و فضاهای ممتد نخ وار - هنری سیربانی

کد شناسه :3596
بریدگی های شهری و فضاهای ممتد نخ وار - هنری سیربانی

بریدگی های شهری و فضاهای ممتد نخ وار تألیف : لوچانا میوتو ترجمه : حسین ماهوتی پور - معماری - کتاب پرهام - 1 : پیش گفتار 2 : هنری ادوارد سیریانی 3 : طرحها و پروژه های اجرایی 4 : بیوگرافی 5 : فهرست طرحها و پروژه های اجرایی - بریدگی های شهری و فضاهای ممتد نخ وار - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر