روش های شهرسازی نوین

کد شناسه :3651
روش های شهرسازی نوین
موجود نیست

روش های شهرسازی نوین در فرانسه انگلستان و آمریکا تألیف : فیروز توفیق ، علی مدنی پور ، سیمین داودی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : فرانسه : سیر تاریخی شهرسازی در فرانسه - تجربه ی شهرسازی نوین در فرانسه - طرح های موثر در شهرسازی فرانسه طرح های شهری در قوانین جدید 2 : انگلستان : ماهیت و سیر تحول برنامه ریزی - فرایند برنامه ریزی و انجام آن - مسائل کلیدی در برنامه ریزی 3 : آمریکا : ماهیت و سیر تحول برنامه ریزی - برنامه ریزی و عمل - مسائل کلیدی در برنامه ریزی - روش های شهرسازی نوین در فرانسه - انگلستان و آمریکا - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر