اصول و مباني جغرافياي شهري

کد شناسه :3711
اصول و مباني جغرافياي شهري

اصول و مباني جغرافياي شهري تأليف : غلامغلي خمر - جغرافيا - كتاب پرهام - 1 : تاريخچه شهر و شهرنشيني 2 : مفاهيم و مطالعات جغرافياي شهري 3 : الگوها ، نقشه ها و ساختارهاي شهري 4 : شهرسازي ، مفاهيم و نظريات 5 : جمعيت شهري 6 : نقش و كاركرد شهري 7 : متابوليسم شهري 8 : صنعت توريسم 9 : سيستم اطلاعات جغرافيايي و جغرافياي شهري 10 : منابع و مأخذ - بخش دوم : مجموعه تستهاي كامل - اصول و مباني جغرافياي شهري - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر