برنامه ريزي حمل و نقل پايدار شهري با تاكيد بر عملكرد ناوگان اتوبوسراني در ايران

کد شناسه :3721
برنامه ريزي حمل و نقل پايدار شهري با تاكيد بر عملكرد ناوگان اتوبوسراني در ايران

برنامه ريزي حمل و نقل پايدار شهري با تأكيد بر عملكرد ناوگان اتوبوسراني در ايران تأليف : سعيد امانپور ، ناديا داري پور - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : تعاريف و مفاهيم 2 : بررسي تجارب برنامه ريزي حمل و نقل عمومي در خارج و داخل كشور ايران 3 : نقش توسعه حمل و نقل پايدار در اجتماع 4 : سيستم اتوبوسراني سريع شهر ي 5 : عوامل محيطي و اتوبوسراني 6 : ايستگاه و پاركينگ 7 : الگوهاي معماري در ايستگاه هاي اتوبوس - برنامه ريزي حمل و نقل پايدار شهري با تأكيد بر عملكرد ناوگان اتوبوسراني در ايران - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر