سکه های ایران از آغاز تا دوران زندیه

کد شناسه :3742
سکه های ایران از آغاز تا دوران زندیه

سکه های ایران از آغاز تا دوران زندیه تألیف : علی اکبر سرفراز و فریدون آورزمانی - باستان شناسی - کتاب پرهام - 1 : تاریخ سکه در ایران تا پایان هخامنشیان 2 : سکه های اشکانیان و حکومتهای همزمان 3 : سکه های ساسانیان 4 : سکه های امرای تبرستان 5 : سکه های حکام اموی و عباسی در ایران 6 : سکه های طاهریان تا پایان سلجوقیان 7 : سکه های ایلخانیان تا تشکیل دولت صفویان 8 : سکه های صفویان تا پایان زندیه 9 : بررسی برخی نوشته ها و شعارهای دینی بر سکه ها - سکه های ایران از آغاز تا دوران زندیه - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر