تاريخ باستاني ايران

کد شناسه :3775
تاريخ باستاني ايران
موجود نیست

تاريخ باستاني ايران تأليف : ريچارد نلسون فراي ترجمه : مسعود رجب نيا - باستان شناسي - كتاب پرهام - فصل اول : بررسي جغرافيايي فصل دوم : جمعيت شناسي فصل سوم : تاريخ فلات و آسياي ميانه پيش از آمدن ايرانيان فصل چهارم : مادها و اسكيت ها و فرمانروايان مشرق فصل پنجم : هخامنشيان فصل ششم : اسكندر بزرگ و سلوكيان فصل هفتم : يوناني - باختريانو سكاييان و پارتيان فصل هشتم : پارتيان در فلات فصل نهم : كوشانيان فصل دهم : دودمانهاي خرد در فلات فصل يازدهم : ساسانيان فصل دوازدهم : ايران شرقي و آسياي ميانه - تاريخ باستاني ايران - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر