زبان تصویر

کد شناسه :3818
زبان تصویر

زبان تصویر تألیف : جئورگی کپس ترجمه : فیروزه مهاجر - معماری - کتاب پرهام - 1 : سازماندهی تجسمی 2 : بازنمایی تصویری 3 : به سوی یک پیکرنگاری پویا - زبان تصویر - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر