نقاشی ایرانی

کد شناسه :3860
نقاشی ایرانی

نقاشی ایرانی تالیف : سیلا کن بای مترجم : مهدی حسینی - هنر - 1 : ابزار و مصالح نگارگری ایرانی 2 : نگارگری ایران در دوره ایلخانان آل اینجو مظفریان جلایریان 3 : قرن نهم هجری : وفاق و فیضان 4 : برآیند باشکوه 5 : نگارگری در دوره صفوی 6 : رخوت و رکود 7 : نفوذ شیوه های اروپایی - نقاشی ایرانی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر