مفاهیم و رویکردها در آخرین جنبش های هنری قرن بیستم 1

کد شناسه :3863
مفاهیم و رویکردها در آخرین جنبش های هنری قرن بیستم 1

مفاهیم رویکردها در آخرین جنبش های هنری قرن بیستم تألیف : ادوارد لوسی اسمیت ترجمه : علیرضا سمیع آذر - هنر - کتاب پرهام - 1 : سبک در محتوا 2 : اکسپرسیونیسم انتزاعی 3 : چشم انداز اروپا 4 : انتزاع گرایی پسا نقاشانه 5 : پاپ ، محیط و رویدادها 6 : تندیس های انتزاعی ، هنر مینیمال و هنر مفهومی 7 : هنر بی پیرایه ، پسامینیالیسم و میراث آن 8 : گرایش های جدید اکسپرسیونیستی در دهه 1980 9 : هنر آمریکا در دهه 1980 10 : هنر موضوع گرا : هنر آفریقایی - آمریکایی و هنر فمینیست - مفاهیم رویکردها در آخرین جنبش های هنری قرن بیستم - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر