کلیات زیباشناسی

کد شناسه :3895
کلیات زیباشناسی

کلیات زیباشناسی تألیف : بندتو کروچه ترجمه : فؤاد روحانی - هنر - کتاب پرهام - 1 : هنر چیست 2 : قضاوت های نسنجیده در اطراف هنر 3 : مقام هنر در روح و جامعه بشری 4 : انتقاد و تاریخ هنر 5 : آغاز و دوره ها و مشخصات تاریخ زیباشناسی 6 : صفت کلیت بیان هنری - کلیات زیباشناسی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر